Energetický auditor, technický poradce v oblasti energetiky a stavitelství

Nabídka služeb

  • energetické audity
  • průkazy energetické náročnosti budov
  • energetické posudky a odborné studie zaměřené na návrhy opatření k dosažení úspor nákladů za energie - zhodnocení skutečného stavu energetického zařízení nebo celku, návrh opatření vedoucí k energetickým úsporám včetne vyčíslení potřebných nákladů a ekonomické efektivnosti navržených kroků
  • energetický management - smluvní spolupráce se zákazníkem v oblasti dohledu nad všemi činnostmi, objekty a technologiemi, které ovlivňují energetickou náročnost; pomoc s postupnou realizací kroků ke snižování nákladů za energie; podpora při zlepšování systému řízení, technické údržby, režimu správy a provozu budov a technologií
  • poradenství v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie – zhodnocení lokality zákazníka vzhledem k možnosti využití obnovitelných zdrojů energie - Slunce (fotovoltaické systémy, solární termické kolektory), větru, vody (malé vodní elektrárny), biomasy, bioplynu (kogenerace), tepelná čerpadla
  • dotační poradenství - v rámci operačních programů Státního fondu ŽP, Ministerstva průmyslu a obchodu nabízíme služby týkající se přípravy podkladů k žádosti, administrace žádosti, zajištění výberových rízení, monitoring

Neváhejte mě kontaktovat a domluvit si nezávaznou konzultaci.